• تاریخ: مارس 2, 2016
  • شناسه خبر: 111

دعوتنامه شرکت در مزایده

برای دانلود  اسناد شرکت در مزایده بر روی لینک های زیر کلیک کنید   فرم 1 فرم 2  فرم 3   ...

برای دانلود  اسناد شرکت در مزایده بر روی لینک های زیر کلیک کنید

 

فرم Download1

Downloadفرم 2

 Downloadفرم 3