• تاریخ: ژانویه 30, 2016
  • شناسه خبر: 85

نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به موضوعاتی چون ممنوعیت برگزاری نمایشگاههایی که در لیست تقویم نمایشگاهی نیستند ورونمایی از سند صادراتی استان تا پایان بهمن ماه وتذکر به مدیران برا ...

استاندار کهگیلویه وبویراحمد در نوزدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی به موضوعاتی چون ممنوعیت برگزاری نمایشگاههایی که در لیست تقویم نمایشگاهی نیستند ورونمایی از سند صادراتی استان تا پایان بهمن ماه وتذکر به مدیران برای فراموش نکردن تفاهمات ودستاوردهای سفر تیم اقتصادی استان به روسیه وپیگیری آنها، اشاره کرد.ودر ادامه گفتن نمی خواهیم با برگزاری نمایشگاههای غیر مجاز بازار آسیب ببیند.