• تاریخ: آگوست 17, 2015
  • شناسه خبر: 7

وکیلی: پس از شش سال ضرائب منطقه‌ای پیمانکاران احیا شد

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از شش سال حق تضییع شده این استان در ضرائب منطقه ای احیا شد. حسن وکیلی افزود: در نشست تعیین ضرائب منطقه ای استانهای کشور در تهران، بالاترین ضرائب به استان کهگیلویه و ...

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد گفت: پس از شش سال حق تضییع شده این استان در ضرائب منطقه ای احیا شد.
حسن وکیلی افزود: در نشست تعیین ضرائب منطقه ای استانهای کشور در تهران، بالاترین ضرائب به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافت.

وی بیان کرد: ضرائب منطقه ای که به هر استان و بخشی تعلق می گیرد، بر اساس توسعه یافتگی و دسترسی به شبکه های ریلی، راههای ارتباطی، دسترسی به کارخانه جات تولیدی و… و. تعیین می شود.

وکیلی اظهار داشت: این ضرائب که در ابتدای هر سال در فهرست بهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی لحاظ می شود، یکی از شاخص های اصلی توجه به مناطق محروم و کم برخوردار است.

وی گفت: متاسفانه این ضرائب براساس تصمیمات غیرکارشناسی در سال ۸۸ در سراسر کشور حذف شد و براین اساس مشکلاتی را برای بخش خصوصی ایجاد کرد.

وی افزود: حذف این ضرائب موجب ایجاد بسیاری از محدودیت ها و بالارفتن هزینه کار می شود.

رئیس انجمن صنفی پیمانکاران کهگیلویه و بویراحمد افزود: در نشست تهران که نمایندگان سازمان مدیریت و انجمن صنفی پیمانکاران استان با معاون محترم نظام فنی و اجرایی داشتند، با ارائه مستندات دقیق و آمار واقعی از وضعیت استان، این ضرائب تعیین شدند.

وکیلی عنوان کرد: در نهایت استان به پنج منطقه تقسیم شد و متوسط ضرائب این مناطق در بخش های مختلف ابنیه، میکانیک، برق، راه باند، انتقال آب و آبیاری زهکشی از متوسط ۱.۰۶ به ۱.۲۰افزایش پیدا کرد.

وی تصریح کرد: در مقایسه با سایر استانهای کشور، بالاترین ضرائب منطقه ای به استان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است.

وکیلی در پایان از از همه کسانی که در سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان و انجمن صنفی پیمانکاران برای احیای این ضرائب تلاش کردند، تقدیر کرد.